Historie EHBO Amersfoort

Aan het einde van de 19e eeuw waren er ontwikkelingen waarbij het verlenen van eerste hulp door leken werd gepropageerd. In Engeland begon men als eerste met het organiseren van EHBO-cursussen. In 1881 werd in Londen tijdens een internationaal medisch congres bekend gemaakt dat door de Johanniter Ridders de "St. Johns Ambulance Association" was opgericht.
 
Het was een vereniging die verbandposten inrichtte, EHBO-cursussen organiseerde en een examen instelde. Dit had tot resultaat dat in 1887 reeds 100.000 personen met goed gevolg examen hadden gedaan.

De Amsterdamse arts C. B. Tilanus jr. haalde het idee naar ons land. Aanvankelijk namen de artsen in Nederland het standpunt in dat de eerste hulp niet kon en mocht worden toevertrouwd aan leken. Maar toch groeide het enthousiasme en werden pogingen ondernomen om de EHBO-kennis te verspreiden. In 1893 werd de Nederlandse Vereniging EHBO opgericht.
 
Op initiatief van ZKH Prins Hendrik werd in 1909 "Het Oranje Kruis" opgericht met het doel eenheid te bevorderen in hulpverlening en opleidingen. De eerste druk van het Oranje Kruis Boekje verscheen in 1912.

Het Oranje Kruisboekje werd de 'bijbel' in de EHBO leerstof en is al vele malen in een herziene druk verschenen. Momenteel wordt er tijdens de cursus lesgegeven uit de 28e druk waarin ook eerste hulp aan kinderen en de reanimatie is opgenomen. In 1951 verscheen het eenheidsdiploma EHBO. Er zijn momenteel ruim 280.000 gediplomeerden!
 
De Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken, werd in 1893 opgericht als Nederlandse Vereniging EHBO door dr. C.B. Tilanus jr. In 1953 kreeg de vereniging het predicaat "Koninklijk". De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor EHBO heeft zich in de ruim honderd jaar van haar bestaan, ontwikkelt tot de grootste vereniging op het gebied van eerste hulp.
 
De vereniging telt ruim 550 afdelingen, grote en kleinere afdelingen, met in het totaal circa 50.000 leden. Alle leden zijn op een of andere wijze actief op het gebied van het verlenen van eerste hulp bij ongelukken en de meeste zijn in het bezit van het officiële diploma Eerste Hulp.