Het bestuur EHBO Amersfoort

Postadres
KNV EHBO, afdeling Amersfoort
Hof der Reflectie 9
3823 HD  Amersfoort
Postbanknummer NL45 INGB 0002 6401 32  tnv EHBO afd Amersfoort
Inschrijfnummer KVK: 40507084 te Amersfoort
 
 
 
 

Leslocatie
KNV EHBO, afdeling Amersfoort
Het Corderius College
3817 ER  Amersfoort

 Afbeelding invoegen


Voorzitter Ingrid Staal
voorzitter@knvehbo-amersfoort.nl
 
info@knvehbo-amersfoort.nl
 
Secretaris Bas Tuithof     
secretarisknvehbo-amersfoort@outlook.com
 
Penningmeester Cor de Smit  
penningmeester@knvehbo-amersfoort.nl      
T: 06 339 228 97 (aanvragen hulpverlening)
 
Algemeen bestuurslid H. Smulders 
 
Instructeur voor EHBO / Reanimatie
Teus Jansen