Diploma EHBO incl. Eerstehulp aan Kinderen én reanimatie met bediener AED

Onder leiding van gekwalificeerde én enthousiaste instructeur(s) leert u ongeval situatie(s) te beoordelen en adequaat Eerste Hulp te verlenen. U leert wat u in verschillende situaties moet doen of wat minstens zo belangrijk is, wat je niet moet doen.

Tijdens de opleiding wordt er véél aandacht besteed aan de praktische levensreddende handelingen. Voorbeelden hiervan zijn het vaststellen van het bewustzijnsniveau, het controleren van de ademhaling en bloedsomloop en het beademen en reanimeren inclusief het gebruik van de AED. U leert herkennen, beoordelen én welke eerste hulp handelingen u moet doen bij kneuzingen, botbreuken, ontwrichtingen, brand-, steek-, snij- en schaafwonden, verslikking, flauwte, warme en koude letsels, shock en vergiftigingen. Ook leert u het beoordelen en stoppen van ernstige bloedingen en het herkennen van acuut optredende ziektebeelden zoals hyperventilatie, epilepsie en suikerziekte. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lotus slachtoffers om een zo’n realistisch beeld na te bootsen.
 
De Eerste Hulp is er steeds op gericht om het slachtoffer zo goed mogelijk te stabiliseren totdat de professionele hulpdiensten aanwezig zijn.
 
Start opleiding
Bij voldoende aanmeldingen met een maximum van 12 cursisten start  EHBO afdeling Amersfoort met de erkende opleiding voor het diploma eerste hulp. In 10 lesavonden leer je professioneel eerste hulp verlenen. 

Het Examen 
Om in aanmerking te komen voor het diploma Eerste hulp inclusief eerste hulp aan kinderen en bediener AED word uw theoretische én praktische vaardigheden door een examenteam getoetst. Wanneer u het examen positief hebt afgerond, dan word het EHBO diploma aangevraagd én afgegeven door het Oranje kruis. Hierna is uw diploma Eerste hulp twee jaar geldig.
 
Afbeelding invoegen


Aanmelden

Klik op aanmelden en download het inschrijfformulier. Vul de gegevens volledig in. Na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging. Wij verzoeken u voor aanvang van de cursus het totale cursusgeld over te maken op het rekeningnummer wat op de factuur staat. Wanneer u om welke reden dan ook verhinderd bent om een les bij te wonen, laat het ons dan weten via de mail aan onze secretaris
 
Cursuslocatie:
Het Corderius College
Lokaal 111 (1e etage) 
Lambert Heijnricstraat 23
3817 ER Amersfoort
 
Buslijn 8 stopt op de Heiligenbergerweg (voormalig Meander Medisch Centrum Ziekenhuis, locatie Elisabeth) en dan even terug lopen.
---
basiscursus EHBO | basiscursus EHBO Amersfoort | basiscursus eerste hulp | basiscursus eerste hulp Amersfoort | ehbo cursus Amersfoort | lotusslachtoffers | lotusslachtoffers Amersfoort | inschrijven basiscursus EHBO | inschrijven basiscursus eerste hulp | diploma verlenging EHBO | diploma verlengen EHBO | start opleiding EHBO Amersfoort.