Nieuws

 
De ziektekostenverzekering vergoedt EHBO cursussen 
De EHBO cursussen vallen onder de preventieve zorg en komen in aanmerking voor vergoeding. Vrijwel alle zorgverzekeraars hanteren deze regel. Dat betekent dat de EHBO( basiscursus, Kinder EHBO cursus en het lidmaatschap van de EHBO vereniging, gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekering. Voorwaarde is dat wordt opgeleid tot het diploma van het Oranje Kruis en zoals bekend voldoen wij aan deze voorwaarde.

Check of uw verzekeraar uw opleiding vergoed in 2017 onder Bestanden/downloads

++++

Door dat er 2 vrijwilligers ziek werden, hebben wij op het laatste moment 2 mensen buiten de vereniging bereid gevonden om in te vallen. Op vrijdag was dit Frans (bus collega van mij) en op vrijdag en zaterdag was dit Frank, de schoonzoon van Klaas.

Een groot  dankjewel van het bestuur is hier zeker op zijn plaats. Beide heren hebben zich als echte kanjers ingezet.Heel hartelijk dank voor jullie bijdrage, we hebben enorm veel complimenten gehad, echt super. 

Ingrid Staal Voorzitter.   

 

 

Onderstaand een bedankje van de Sticht Gooise Wandelsport Bond:

 Namens de Sticht Gooise Wandelsport wil ik de Koninklijke EHBO afd Amersfoort hartelijk dank zeggen voor de ondersteuning bij de gehouden wandeltocht van afgelopen zaterdag (13 september 2014) bij YMCA te Leusden.
Jullie zijn al vele jaren op onze tochten ter ondersteuning aanwezig. Waar wij zeer blij mee zijn.
Op de meeste tochten gebeurt er veelal niets of af en toe het bewerken van een schrammetje.
Maar afgelopen zaterdag was het tijdens en na afloop van de wandeltocht toch spitsuur voor jullie. Het waren geen kleine blessures die de mensen hadden.
Jullie hebben de mensen die geholpen moesten worden uitstekend verzorgd waarvoor nogmaals onze hartelijke dank. De mensen van de EHBO zijn eveneens vrijwilligers en dat mag best gezegd en vermeld worden.  

 

Onderstaand een reactie van een "gebruiker" van onze hulpverlening tijdens de Amersfoortse 2 daagse 2014 editie:

Graag wil ik mijn waardering uiten over de voortreffelijke hulp die ik tijdens de Amersfoortse 2daagse heb gekregen. Op de 2e dag heb ik bij de eerste rust van de 40km mijn blaren laten behandelen en op de laatste rust had ik weer de hulp van de dames nodig. Buiten de professionele behandeling was ik zeer onder de indruk van de warme manier waarop ik werd ontvangen en het oog voor alle bijzaken van de hulpverlening.
Ik ben blij dat er nog steeds vrijwilligers zijn die hier hun vrije tijd voor inzetten.
Hartelijk dank.
Werner Boeije  


Tijdens de laatste jaarvergadering is Cor de Smit als vrijwilliger van het jaar 2013 gekozen.