Welkom

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EHBO, afdeling Amersfoort

Afbeelding invoegen

Geschiedenis van de EHBO
 
Aan het einde van de 19e eeuw waren er ontwikkelingen waarbij het verlenen van eerste hulp door leken werd gepropageerd. In Engeland begon men als eerste met het organiseren van EHBO-cursussen. In 1881 werd in Londen tijdens een internationaal medisch congres bekend gemaakt dat door de Johanniter Ridders de "St. Johns Ambulance Association" was opgericht.

Het was een vereniging die verbandposten inrichtte, EHBO-cursussen organiseerde en een examen instelde. Dit had tot resultaat dat in 1887 reeds 100.000 personen met goed gevolg examen hadden gedaan.

De Amsterdamse arts C. B. Tilanus jr. haalde het idee naar ons land. Aanvankelijk namen de artsen in Nederland het standpunt in dat de eerste hulp niet kon en mocht worden toevertrouwd aan leken. Maar toch groeide het enthousiasme en werden pogingen ondernomen om de EHBO-kennis te verspreiden. In 1893 werd de Nederlandse Vereniging EHBO opgericht. Op initiatief van ZKH Prins Hendrik werd in 1909 "Het Oranje Kruis" opgericht met het doel eenheid te bevorderen in hulpverlening en opleidingen. De eerste druk van het Oranje Kruis Boekje verscheen in 1912.

Het Oranje Kruisboekje werd de 'bijbel' in de EHBO leerstof en is al vele malen in een herziene druk verschenen. Momenteel wordt er tijdens de cursus lesgegeven uit de 25e druk waarin ook de reanimatie is opgenomen. In 1951 verscheen het eenheidsdiploma EHBO. Er zijn momenteel ruim 280.000 gediplomeerden!
 
De Koninklijke

De Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken, werd in 1893 opgericht als Nederlandse Vereniging EHBO door dr. C.B. Tilanus jr. In 1953 kreeg de vereniging het predicaat "Koninklijk". De KNV heeft zich in de ruim honderd jaar van haar bestaan, ontwikkelt tot de grootste vereniging op het gebied van eerste hulp. De vereniging telt ruim 550 afdelingen, grote en kleinere afdelingen, met in het totaal circa 50.000 leden. Alle leden zijn op een of andere wijze actief op het gebied van het verlenen van eerste hulp bij ongelukken en de meeste zijn in het bezit van het officiële diploma Eerste Hulp.

    

Onze vereniging is gestart in 1931.

Op onze site is allerlei informatie te vinden over de vereniging, cursusaanbod, activiteiten etc.

Doel van onze vereniging is het geven van EHBO cursussen voor het verkrijgen van het eenheidsdiploma EHBO. De cursisten krijgen 10 lessen gevolgd door een examen. (10 lesavonden)

Het examenteam bestaat uit een arts, een externe Instructeur Eerste Hulp en 2 Lotus slachtoffers. Als het examen met goed gevolg wordt afgelegd, krijgt de cursist een door het Oranjekruis verstrekt diploma. Dit diploma blijft 2 jaar geldig. U dient minimaal 15 jaar oud te zijn om aan een examen deel te nemen.

Om de geldigheid van het diploma te behouden, dient u ieder jaar herhalingslessen te volgen. Na het behalen van het diploma, dienen de leden bij aanvang van het nieuwe seizoen te beginnen met herhalingslessen.

De herhalingslessen bestaan uit 4 lesavonden of 1 zaterdag.

WAAROM EHBO en WAAROM IS EEN CURSUS EERSTE HULP BELANGRIJK?

Iedereen kan van het ene op het andere moment slachtoffer van een ongeluk worden. Het grootste deel van de ongelukken gebeurt thuis, op het werk of tijdens het spelen. Een gekneusde enkel, een schaafwond, verslikken. Het is belangrijk dat een slachtoffer op tijd wordt geholpen. Soms, bij bijvoorbeeld een hartaanval of een slagaderlijke bloeding, kan het van levensbelang zijn. Uiteindelijk kan iedereen een ander helpen.

Ruim 300.000 mensen in Nederland hebben al een eenheidsdiploma Eerste Hulp. Ze hebben een cursus gevolgd en een examen gedaan; door jaarlijkse vervolglessen houden zij hun kennis en vaardigheid op peil.