Het bestuur knvehbo-amersfoort

Het bestuur:

mevrouw I. Staal, voorzitter                                               e-mail: voorzitter@knvehbo-amersfoort.nl

de heer H. Smulders, secretaris                                          e-mail: secretaris@knvehbo-amersfoort.nl 
                                                                                                   
de heer C. de Smit, penningmeester                                   e-mail penningmeester@knvehbo-amersfoort.nl      06 339 228 97 (Ook voor aanvragen hulpverlening)
 
de heer R. Karsten, website                                               e-mail: webhost@knvehbo-amersfoort.nl
 
algemeen bestuurslid                                                        e-mail: info@knvehbo-amersfoort.nl
 
                                                                                       e-mail marketing@knvehbo-amersfoort.nl 
 

Instructeurs: 

  • Teus Jansen, instructeur voor EHBO, Reanimatie/AED/PPBLS, Kinder EHBO, Sportletsel 
  • Rob Roskam, instructeur voor EHBO, Reanimatie/AED/PBLS, Kinder EHBO
  • Marjolein Plagge, instructeur voor EHBO, Reanimatie/AED/PBLS, Kinder EHBO 
  • Erica Stokwielder, instructeur voor EHBO, Reanimatie/AED/PBLS, Kinder EHBO 
Adres gegevens (postadres):

KNV EHBO, afdeling Amersfoort

Hof der Reflectie 9

3823 HD  Amersfoort

email: info@knvehbo-amersfoort.nl

 

Postbanknummer NL45 INGB 0002 6401 32  tnv EHBO afd Amersfoort

Inschijfnummer KVK: 40507084 te Amersfoort